Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:26 | 29/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa nhẹ 29°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

8.28