Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 23/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 26°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
34/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:05
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:05
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:06
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 19°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:07
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:08
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:09
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Bầu trời quang đãng 34°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:05
Thấp/Cao

21°/36°

Độ ẩm

42%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.01 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0.43