Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
28/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 31.9°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.7/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 32.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.9°
Sáng/Tối
26.4/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.5°
Sáng/Tối
28/ 32.8°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.6/ 28.9°
Sáng/Tối
27.7/ 33°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.8/ 28°
Sáng/Tối
27.6/ 33.5°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 34°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 27.5°
Sáng/Tối
26.2/ 34.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 28°
Sáng/Tối
26.7/ 31.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.2°
Sáng/Tối
25.1/ 27.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 27°
Sáng/Tối
25/ 29.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.2/ 32.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Nhiều mây 34.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 41.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:37
Thấp/Cao

26.9°/35.7°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.37 km/giờ

Điểm ngưng

25.8 °C

Chỉ số UV

4.75