Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 01:17 | 22/05/2022
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:31
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
27/ 27°
Áp suất

998 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:34
Mưa nhẹ
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:28
Thấp/Cao

22°/24°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.11 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0