Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:03 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật 22 phút trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Thấp/Cao

23°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.75 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0