Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:21 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
18/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 16°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
15/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
15/ 16°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 20°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1018 mb

Gió

0.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
19/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
18/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:13
Mưa nhẹ
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật 29 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Thấp/Cao

16°/25°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.95 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

7.21