Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:13 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 21°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:29
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:28
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:27
Mây cụm
Ngày/Đêm
28/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:27
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:25
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 22°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 17:24
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:23
Mây thưa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 17:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 20°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 17:21
Mưa nhẹ
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:46
Thấp/Cao

23°/33°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.94 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0