Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:25 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.4/ 25.2°
Sáng/Tối
26.5/ 29.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 28.8°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 28.3°
Sáng/Tối
27.4/ 33.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 29.8°
Sáng/Tối
28/ 33°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.4/ 27.5°
Sáng/Tối
28.5/ 34.6°
Áp suất

1000 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:12 18:39
Thấp/Cao

25.3°/33.2°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.35 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

0