Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:32 | 04/02/2023
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:45
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 15°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:49
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20°.

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:44
Thấp/Cao

19°/20°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1015 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.65 km/giờ

Điểm ngưng

19 °C

Chỉ số UV

0