Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:27 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1023 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:11
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
16/ 25°
Áp suất

1022 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:12
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
24/ 17°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 23°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:12
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
15/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

1.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
18/ 23°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
19/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
20/ 25°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:14
Nhiều mây
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 23°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:11
Thấp/Cao

16°/27°

Độ ẩm

51%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.77 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

2.09