Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:25 | 06/10/2022
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 17°
Áp suất

1024 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:32
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
17/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:30
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
18/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:29
Mây rải rác
Huyện Chi Lăng
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:37
Thấp/Cao

23°/31°

Độ ẩm

65%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.59 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết