Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:31 | 25/02/2024
Thấp/Cao
16.5/ 16.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
15.4/ 15.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.1/ 16.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.5/ 16°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1021 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.4/ 18.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1017 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
18.3/ 18°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
17.6/ 17.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1018 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
16.7/ 16.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1019 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Nhiều mây 14.6°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 15°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:55
Thấp/Cao

14.1°/18.5°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.83 km/giờ

Điểm ngưng

11.4 °C

Chỉ số UV

1.63