Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 10:21 | 26/10/2021
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Bầu trời quang đãng

10:00

23°C / 23°C
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng
58%
1.37 km/giờ

13:00

24°C / 23°C
Mây thưa Mây thưa
56%
1.55 km/giờ

16:00

23°C / 23°C
Ít mây Ít mây
63%
1.03 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.67 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.56 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:20
Nhiều mây

01:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.77 km/giờ

04:00

16°C / 16°C
Mây thưa Mây thưa
88%
1.96 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mây thưa Mây thưa
83%
2.25 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
69%
2.92 km/giờ

13:00

23°C / 23°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.89 km/giờ

16:00

22°C / 22°C
Ít mây Ít mây
71%
2.39 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Ít mây Ít mây
78%
1.78 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.94 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:20
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.88 km/giờ

04:00

18°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.9 km/giờ

07:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.11 km/giờ

10:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.45 km/giờ

13:00

18°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.21 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.56 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.79 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.4 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1020 mb

Gió

2.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:19
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.38 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.36 km/giờ

07:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
97%
2.56 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.25 km/giờ

13:00

17°C / 18°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.28 km/giờ

16:00

18°C / 18°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.37 km/giờ

19:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.32 km/giờ

22:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.2 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Mưa nhẹ

01:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.21 km/giờ

04:00

17°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
98%
2.97 km/giờ

07:00

16°C / 17°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.26 km/giờ

10:00

17°C / 17°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.3 km/giờ

13:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.02 km/giờ

16:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.09 km/giờ

19:00

16°C / 16°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.95 km/giờ

22:00

15°C / 16°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.55 km/giờ
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
15/ 16°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:18
Nhiều mây

01:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
2.64 km/giờ

04:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
97%
1.92 km/giờ

07:00

15°C / 15°C
Nhiều mây Nhiều mây
96%
2.12 km/giờ
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật 17 phút trước
Bầu trời quang đãng 23°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 23°.

Mặt trời mọc/lặn
05:54 17:21
Thấp/Cao

16°/24°

Độ ẩm

58%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.37 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

5.47