Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:59 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:49
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 24°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

999 mb

Gió

13.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
22/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:50
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0