Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 13:09 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
21/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
23/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

999 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

996 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
22/ 22°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
05:10 18:27
Thấp/Cao

20°/29°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.15 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

1.89