Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:41 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 26°
Áp suất

1012 mb

Gió

1.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
21/ 25°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

1.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

1.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mưa nhẹ
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật 20 phút trước
Mưa vừa 24°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Thấp/Cao

22°/28°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết