Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:30 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.7/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 30.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.7/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 29.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
24.2/ 29.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 28.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
25.7/ 30.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
24.5/ 32.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.9°
Sáng/Tối
26/ 31.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.1/ 26.1°
Sáng/Tối
25.4/ 29°
Áp suất

999 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 30.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.2°
Sáng/Tối
25.6/ 29.1°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Đã cập nhật 15 phút trước
Nhiều mây 33.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Thấp/Cao

24.3°/34°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

9.88