Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:47 | 21/04/2024
Ngày/Đêm
31.2/ 24.4°
Sáng/Tối
24.7/ 29.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
23.5/ 22.1°
Sáng/Tối
22.1/ 23.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
22.2/ 21.2°
Sáng/Tối
21.1/ 22.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 23.3°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 24.4°
Sáng/Tối
23.3/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
24.3/ 33.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.6/ 28.6°
Sáng/Tối
24.1/ 37.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
33.2/ 27.5°
Sáng/Tối
25.3/ 37.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mây rải rác
Ngày/Đêm
33.4/ 28.3°
Sáng/Tối
25.4/ 38.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
35.2/ 26.9°
Sáng/Tối
26.9/ 39.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23.8°
Sáng/Tối
21.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
21.8/ 30.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.6°
Sáng/Tối
23.3/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 25.5°
Sáng/Tối
22.9/ 30.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:19
Mây thưa
Ngày/Đêm
30.8/ 31.9°
Sáng/Tối
23.6/ 31.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 1 phút trước
Mây cụm 25.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

22°/29.2°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.85 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0