Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:32 | 24/07/2024
Ngày/Đêm
31.7/ 26.2°
Sáng/Tối
27.1/ 28.7°
Áp suất

995 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 27.9°
Sáng/Tối
27.2/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34/ 27.4°
Sáng/Tối
27.5/ 29.4°
Áp suất

995 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
28.3/ 29.8°
Áp suất

999 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.8/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.5°
Sáng/Tối
26.5/ 26.6°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26°
Sáng/Tối
26.7/ 26.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.6/ 28.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
27.5/ 27.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.5°
Sáng/Tối
25.9/ 27°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:30
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.7°
Sáng/Tối
26.2/ 28.7°
Áp suất

999 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 26.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 26.4°
Sáng/Tối
27.1/ 29.4°
Áp suất

999 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 26.9°
Sáng/Tối
27.3/ 28.5°
Áp suất

999 mb

Gió

2.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.1/ 25.5°
Sáng/Tối
27.7/ 27.5°
Áp suất

998 mb

Gió

2.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

1.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.4/ 26.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 27.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 27.5°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 25.4°
Sáng/Tối
27.3/ 26.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.7°
Sáng/Tối
26.5/ 26.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.8°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 24.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:36
Thấp/Cao

24.2°/33.7°

Độ ẩm

98%

Áp suất

997 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.81 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0