Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:40 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
26/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
26/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mây thưa
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

1.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
25/ 26°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
16/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:29
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 17°
Sáng/Tối
16/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:28
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 19°
Sáng/Tối
17/ 21°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:27
Mây thưa
Ngày/Đêm
25/ 20°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:26
Mây thưa
Ngày/Đêm
26/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:26
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 18°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:25
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
29/ 22°
Sáng/Tối
21/ 22°
Áp suất

1014 mb

Gió

2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:24
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:23
Mây thưa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 25°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:50
Thấp/Cao

22°/33°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.13 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0