Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 23:50 | 29/01/2023
Ngày/Đêm
18/ 11°
Sáng/Tối
7/ 15°
Áp suất

1025 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Mây thưa
Ngày/Đêm
21/ 12°
Sáng/Tối
8/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
22/ 14°
Sáng/Tối
9/ 18°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:40
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
19/ 18°
Áp suất

1013 mb

Gió

1.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
15/ 14°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
13/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 12°
Sáng/Tối
16/ 13°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:44
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 11°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:39
Thấp/Cao

8°/23°

Độ ẩm

34%

Áp suất

1024 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.46 km/giờ

Điểm ngưng

-4 °C

Chỉ số UV

0