Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:39 | 09/06/2023
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 27°
Sáng/Tối
25/ 33°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:36
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1001 mb

Gió

1.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:09 18:37
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Thấp/Cao

24°/35°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0