Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:03 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
25.8/ 24.9°
Sáng/Tối
23.1/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 22°
Sáng/Tối
24.6/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 24.1°
Sáng/Tối
22.8/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:15
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
23.6/ 32.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.5°
Sáng/Tối
24.4/ 32.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:24 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 27.6°
Sáng/Tối
23.9/ 36.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:23 18:16
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.2/ 27.6°
Sáng/Tối
24.3/ 35.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
29.4/ 27.4°
Sáng/Tối
25.7/ 34.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:22 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
25.8/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:21 18:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 31.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:20 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa vừa 24.1°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:14
Thấp/Cao

22.8°/30°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.64 km/giờ

Điểm ngưng

22.5 °C

Chỉ số UV

0.7