Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:37 | 25/09/2022
Ngày/Đêm
29/ 23°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

1.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1002 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
23/ 22°
Áp suất

991 mb

Gió

12.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa rất nặng
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Bầu trời quang đãng 21°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 17:46
Thấp/Cao

21°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.27 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0