Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 15:12 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1024 mb

Gió

1.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 16°
Sáng/Tối
17/ 22°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:10
Mây thưa
Ngày/Đêm
23/ 19°
Sáng/Tối
15/ 24°
Áp suất

1022 mb

Gió

1.89 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 16°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
15/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

2.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 18°
Sáng/Tối
14/ 22°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:11
Mây cụm
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
16/ 22°
Áp suất

1017 mb

Gió

1.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1017 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 18°
Sáng/Tối
18/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:12
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:12
Nhiều mây
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 22°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 21°.

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:09
Thấp/Cao

15°/26°

Độ ẩm

53%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.31 km/giờ

Điểm ngưng

12 °C

Chỉ số UV

1.08