Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:58 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 22°
Sáng/Tối
22/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:41
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

1.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 23°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 24°
Áp suất

1014 mb

Gió

1.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:38
Mưa vừa
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 17:43
Thấp/Cao

22°/27°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

20 °C

Chỉ số UV

0