Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 10:53 | 13/07/2024
Ngày/Đêm
33.3/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 31.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 30.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

1.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.9/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 29.4°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.7/ 28.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:37
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 10 phút trước
Nhiều mây 33.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 38.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:38
Thấp/Cao

24.9°/33.2°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.9 °C

Chỉ số UV

9.88