Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:10 | 06/06/2023
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
23/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:35
Nhiều mây
Đã cập nhật 9 phút trước
Mây cụm 25°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:08 18:33
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.24 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0