Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 08:26 | 26/06/2022
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mây rải rác
Thấp/Cao
24/ 24°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1005 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
27/ 27°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
33/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
32/ 32°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
28/ 28°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26/ 26°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1004 mb

Nhiều mây
Huyện Cao Lộc
Đã cập nhật 20 phút trước
Ít mây 28°

C

F

Ít mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:11 18:39
Thấp/Cao

24°/33°

Độ ẩm

72%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.54 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

2.69