Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:17 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
25.4/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
25.8/ 25.1°
Sáng/Tối
25.2/ 26.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.8°
Sáng/Tối
24.6/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.9°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 26°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.9/ 25.5°
Sáng/Tối
25.6/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25.9°
Sáng/Tối
25.9/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.1/ 27.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

7.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 26.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.9/ 26.2°
Sáng/Tối
24.6/ 26.9°
Áp suất

1015 mb

Gió

8.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 25.5°
Sáng/Tối
24.5/ 26.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

9.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 25.6°
Sáng/Tối
23/ 25.4°
Áp suất

1014 mb

Gió

7.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24.8/ 26.3°
Sáng/Tối
23.9/ 26.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:46
Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.8°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 26.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Thấp/Cao

24.4°/26.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.38 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

7.29