Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:10 | 14/06/2024
Ngày/Đêm
28.9/ 28.7°
Sáng/Tối
28.8/ 28.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 28.2°
Sáng/Tối
29/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 28.4°
Sáng/Tối
28.9/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 27°
Sáng/Tối
27.7/ 26.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.9/ 27.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

12.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 25.5°
Sáng/Tối
27.9/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
24.9/ 27.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.4/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

11.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.1°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

10.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
25.7/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.8/ 26.4°
Sáng/Tối
26.3/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.6/ 25.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 27.8°
Sáng/Tối
25.4/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

9.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27.5/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 27.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:25
Mưa vừa
Đã cập nhật 23 phút trước
Mây cụm 28.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:22
Thấp/Cao

28.7°/28.5°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

8.38 km/giờ

Điểm ngưng

24.1 °C

Chỉ số UV

0