Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:09 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 28.5°
Sáng/Tối
28.9/ 28.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 28°
Sáng/Tối
28.6/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 28.8°
Sáng/Tối
28.9/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 28°
Sáng/Tối
28.8/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 26.7°
Sáng/Tối
27.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 26.1°
Sáng/Tối
27.2/ 26.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật 13 phút trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Thấp/Cao

27.8°/28.4°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7.15 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

12.39