Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:38 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
25.5/ 25.7°
Sáng/Tối
24.5/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.1°
Sáng/Tối
24.7/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.9°
Sáng/Tối
24.9/ 26.9°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.8/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 26.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.2/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 27.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Nhiều mây
Ngày/Đêm
25.5/ 25.2°
Sáng/Tối
25/ 26.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa vừa
Đã cập nhật 27 phút trước
Nhiều mây 25.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Thấp/Cao

24.5°/26.6°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.23 km/giờ

Điểm ngưng

21.2 °C

Chỉ số UV

0.22