Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:10 | 06/12/2023
Ngày/Đêm
25.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.3/ 26.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa

10:00

25.1°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.55 km/giờ

13:00

25.5°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.85 km/giờ

16:00

26.7°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
0.73 km/giờ

19:00

26.2°C / 26.2°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
2.53 km/giờ

22:00

26°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
5.48 km/giờ
Ngày/Đêm
25.9/ 24°
Sáng/Tối
24.5/ 26.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Mưa vừa

01:00

25.9°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
4.9 km/giờ

04:00

24.4°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
4.07 km/giờ

07:00

24.9°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
86%
4.91 km/giờ

10:00

25.3°C / 25.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
3.1 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.09 km/giờ

16:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
75%
1.52 km/giờ

19:00

26.4°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
77%
2.03 km/giờ

22:00

24.9°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
4.45 km/giờ
Ngày/Đêm
25.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.4/ 26.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
4.08 km/giờ

04:00

24.6°C / 25.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.57 km/giờ

07:00

24.4°C / 25.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
1.19 km/giờ

10:00

26°C / 25.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
0.27 km/giờ

13:00

25.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.84 km/giờ

16:00

26.5°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
73%
2.15 km/giờ

19:00

26.7°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
78%
3.3 km/giờ

22:00

25.7°C / 25.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
6.02 km/giờ
Ngày/Đêm
25.1/ 25.2°
Sáng/Tối
25.8/ 26.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mưa vừa

01:00

25°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
2.63 km/giờ

04:00

25.3°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
2.99 km/giờ

07:00

25.8°C / 25.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
3.37 km/giờ

10:00

25.8°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
79%
3.47 km/giờ

13:00

25.7°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.54 km/giờ

16:00

26.8°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
1.25 km/giờ

19:00

25.6°C / 26.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
79%
0.79 km/giờ

22:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
2.66 km/giờ
Ngày/Đêm
25.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.4/ 27.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ

01:00

25.8°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
79%
3.27 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
4.12 km/giờ

07:00

24.1°C / 25.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
4.66 km/giờ

10:00

25.1°C / 25.4°C
Mây cụm Mây cụm
82%
4.08 km/giờ

13:00

26.9°C / 26.2°C
Mây cụm Mây cụm
76%
2.78 km/giờ

16:00

27.7°C / 29°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
74%
2.09 km/giờ

19:00

27.6°C / 27.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
3.57 km/giờ

22:00

25.8°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
5.26 km/giờ
Ngày/Đêm
25.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.7/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Nhiều mây

01:00

24.5°C / 25.3°C
Mây cụm Mây cụm
80%
4.75 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.6°C
Mây rải rác Mây rải rác
82%
3.97 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.55 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:39
Thấp/Cao

24.4°/26.3°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.23 km/giờ

Điểm ngưng

22 °C

Chỉ số UV

0.22