Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
25.8/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Mây cụm
Ngày/Đêm
25/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 28.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

7.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 27.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.4/ 27.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 25°
Sáng/Tối
25.3/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

6.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

7.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 26.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

6.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:44
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 26.8°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 27.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Thấp/Cao

24.6°/28.7°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.62 km/giờ

Điểm ngưng

22.1 °C

Chỉ số UV

0