Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:01 | 15/06/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 28.4°
Sáng/Tối
28.1/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 28.5°
Sáng/Tối
28.4/ 28.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

8.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 27.9°
Sáng/Tối
29/ 27.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

9.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 27.5°
Sáng/Tối
28/ 27.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.3°
Sáng/Tối
27.9/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

10.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 26.4°
Sáng/Tối
27.5/ 25.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

12.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 25.8°
Sáng/Tối
27.1/ 25.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
26.3/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

12.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

11.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:24
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:22
Thấp/Cao

27.8°/28.8°

Độ ẩm

77%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

7 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

1.94