Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:16 | 14/07/2024
Thấp/Cao
26.9/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.7/ 27.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.9/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.3/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1006 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.8/ 26.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1007 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
27.4/ 27.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 9 phút trước
Mưa nhẹ 27.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 29.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:26
Thấp/Cao

26.9°/28°

Độ ẩm

76%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

9 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0