Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:22 | 08/12/2023
Thấp/Cao
25/ 24.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.2/ 24.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.1/ 24.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.8/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
26.7/ 26.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.3/ 25.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 25.2°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 25.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:40
Thấp/Cao

24.4°/26.2°

Độ ẩm

78%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.16 km/giờ

Điểm ngưng

21.5 °C

Chỉ số UV

9.87