Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:15 | 16/07/2024
Ngày/Đêm
26.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.4/ 27°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26.5°
Sáng/Tối
25.7/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.7°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.5°
Sáng/Tối
26.1/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.1°
Sáng/Tối
27/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 25.1°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.1°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26.6/ 26.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 25.5°
Sáng/Tối
25.2/ 25.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

9.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 25.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.5/ 25.6°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

8.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 26.8°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26°
Sáng/Tối
26.3/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.5/ 25.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.3/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.9/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:24
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.2°
Sáng/Tối
25.5/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.9°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 25.7°
Sáng/Tối
25.5/ 26.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:23
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.6°
Sáng/Tối
25.1/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 26.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 26.5°
Sáng/Tối
26/ 26.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.6°
Sáng/Tối
27/ 26.3°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 26.7°
Sáng/Tối
26.7/ 27.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
26.8/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 4 phút trước
Nhiều mây 26.5°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.4°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:26
Thấp/Cao

24.9°/26.8°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1005 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

10.13 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0.51