Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 19:00 | 19/07/2024
Thấp/Cao
26.1/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.1/ 26.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.5/ 26.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
26.4/ 26.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
25.7/ 25.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa vừa
Thấp/Cao
26.2/ 26.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.8/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Thấp/Cao

25.4°/27.3°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.87 km/giờ

Điểm ngưng

23.1 °C

Chỉ số UV

0