Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:24 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.1/ 27.5°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.4/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 28°
Sáng/Tối
26.2/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.6°
Sáng/Tối
25.7/ 30.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.5/ 27.7°
Sáng/Tối
26.9/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.4/ 29.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.3°
Sáng/Tối
25/ 28.6°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.9°
Sáng/Tối
25.4/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.7°
Sáng/Tối
25.1/ 28.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.6/ 29.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 27.3°
Sáng/Tối
25.7/ 31.6°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.3/ 22.8°
Sáng/Tối
22.9/ 26.2°
Áp suất

1018 mb

Gió

11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 17:44
Mây rải rác
Ngày/Đêm
22.5/ 21.5°
Sáng/Tối
19.3/ 26.8°
Áp suất

1017 mb

Gió

9.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
27.8/ 23.4°
Sáng/Tối
19.3/ 25.3°
Áp suất

1014 mb

Gió

8.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 17:45
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 29°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.1°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Thấp/Cao

26.7°/29.7°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22.7 °C

Chỉ số UV

8.98