Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:39 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 29.5°
Sáng/Tối
29/ 31.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.4/ 30.5°
Sáng/Tối
28.8/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.3/ 31.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.7/ 30.7°
Sáng/Tối
29.6/ 32.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

8.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32.6/ 30.3°
Sáng/Tối
29.9/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 30°
Sáng/Tối
29.3/ 31.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.5°
Sáng/Tối
28.5/ 29.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 29.4°
Sáng/Tối
29.4/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.4/ 29.6°
Sáng/Tối
29.4/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:20
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 30.5°
Sáng/Tối
29.9/ 30.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 29.7°
Sáng/Tối
29.3/ 30.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 29.3°
Sáng/Tối
30.7/ 30.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.6°
Sáng/Tối
29.8/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:21
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.2/ 29.3°
Sáng/Tối
29.6/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 29.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:22
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 31°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Thấp/Cao

28.7°/32.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

5.29 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

0