Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.8/ 27.8°
Sáng/Tối
27.4/ 27.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.2°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 28.1°
Sáng/Tối
28.9/ 28.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 28.2°
Sáng/Tối
28.2/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 28.8°
Sáng/Tối
28.2/ 28.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 27.7°
Sáng/Tối
27.2/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.5°
Sáng/Tối
27/ 27.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.7/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.9°
Sáng/Tối
27.8/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 27.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 26.5°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.4°
Sáng/Tối
26.1/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.4/ 27.8°
Sáng/Tối
27.5/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.9°
Sáng/Tối
27.4/ 27.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1003 mb

Gió

7.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
27.3/ 27.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.1°
Sáng/Tối
27.2/ 27.8°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 26.6°
Sáng/Tối
27.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27°
Sáng/Tối
26.4/ 27.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 27°
Sáng/Tối
27.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 27.7°
Sáng/Tối
27.1/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.4/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 27.2°
Sáng/Tối
27.8/ 28.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.1/ 28.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.7°
Sáng/Tối
27.6/ 27.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 27.1°
Sáng/Tối
26.6/ 27.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 27°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 30.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Thấp/Cao

25.2°/28°

Độ ẩm

83%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.32 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

0