Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 09:00 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
31.1/ 29.5°
Sáng/Tối
30/ 30.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 29°
Sáng/Tối
29.5/ 29.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
28.1/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

10.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 28°
Sáng/Tối
26.9/ 27.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.2/ 27.3°
Sáng/Tối
27.1/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 27.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

11.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.2/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

9.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.3°
Sáng/Tối
27.3/ 28.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

10.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
27.8/ 25.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.8°
Sáng/Tối
25.4/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 18:27
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 30.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:25
Thấp/Cao

28.2°/32.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.36 km/giờ

Điểm ngưng

23.7 °C

Chỉ số UV

4.72