Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 03:36 | 05/12/2023
Ngày/Đêm
28.5/ 27.8°
Sáng/Tối
25.3/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 26.9°
Sáng/Tối
25.8/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 27.1°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.7/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 29.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.6/ 27.9°
Sáng/Tối
25.4/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 27.7°
Sáng/Tối
25.6/ 30°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 28.5°
Sáng/Tối
25.5/ 27.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 27.8°
Sáng/Tối
26.1/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.4°
Sáng/Tối
26.6/ 28.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
26.3/ 28.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 25.4°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:39
Thấp/Cao

26°/29.5°

Độ ẩm

87%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.47 km/giờ

Điểm ngưng

22.8 °C

Chỉ số UV

0