Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:25 | 22/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 29.4°
Sáng/Tối
28.8/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 30.3°
Sáng/Tối
28.5/ 31.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 29.1°
Sáng/Tối
29.1/ 31.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 29.8°
Sáng/Tối
29.9/ 32.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

6.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 30.7°
Sáng/Tối
29.8/ 31°
Áp suất

1008 mb

Gió

7.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 30°
Sáng/Tối
29.8/ 31.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 28.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Thấp/Cao

28.1°/32.1°

Độ ẩm

80%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.23 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0