Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:42 | 08/12/2023
Ngày/Đêm
29.2/ 27.9°
Sáng/Tối
25.8/ 29.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
26.4/ 28.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 27.7°
Sáng/Tối
26.7/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 28°
Sáng/Tối
25.5/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mây cụm
Ngày/Đêm
28.8/ 27.5°
Sáng/Tối
26.9/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 29.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.4/ 27.7°
Sáng/Tối
25.5/ 28.2°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 17:42
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Mây rải rác 29.1°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:40
Thấp/Cao

26.5°/29.2°

Độ ẩm

66%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.97 km/giờ

Điểm ngưng

22.4 °C

Chỉ số UV

8.98