Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 14:35 | 15/07/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 28.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Mưa nhẹ

16:00

28.2°C / 32.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
6.86 km/giờ

19:00

28°C / 31.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
6.96 km/giờ

22:00

27.7°C / 30.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
7.09 km/giờ
Ngày/Đêm
27.7/ 26.9°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 26.6°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
6.76 km/giờ

04:00

26.1°C / 28°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
7.11 km/giờ

07:00

26.9°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.07 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.68 km/giờ

13:00

27.9°C / 30.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
6.97 km/giờ

16:00

26.4°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
6.39 km/giờ

19:00

26.9°C / 26.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.05 km/giờ

22:00

26.2°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
6.41 km/giờ
Ngày/Đêm
28.8/ 27.6°
Sáng/Tối
26.1/ 27.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:28
Mưa vừa

01:00

26.2°C / 26.3°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
7.17 km/giờ

04:00

26.1°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.61 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
7.33 km/giờ

10:00

26.3°C / 26.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.48 km/giờ

13:00

28.8°C / 33.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
8.51 km/giờ

16:00

28.7°C / 32.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
83%
8.27 km/giờ

19:00

27.5°C / 31°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
7.1 km/giờ

22:00

27.3°C / 30.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
84%
5.66 km/giờ
Ngày/Đêm
28/ 26.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa vừa

01:00

26.5°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
5.05 km/giờ

04:00

26.5°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
7.01 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
7.83 km/giờ

10:00

27.6°C / 30.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
87%
7.24 km/giờ

13:00

27.6°C / 30.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
7.54 km/giờ

16:00

28°C / 27.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
8.98 km/giờ

19:00

26.8°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
8.71 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.5°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
7.37 km/giờ
Ngày/Đêm
26.2/ 26.4°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

9.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa cường độ nặng

01:00

26.9°C / 27.3°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
8.64 km/giờ

04:00

26.8°C / 27.9°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
94%
9.09 km/giờ

07:00

26.3°C / 26.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
7.67 km/giờ

10:00

27°C / 26.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
6.37 km/giờ

13:00

26.4°C / 26.4°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
7.7 km/giờ

16:00

26.7°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
7.96 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
6.95 km/giờ

22:00

26.4°C / 27.9°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
7.68 km/giờ
Ngày/Đêm
26.6/ 26.1°
Sáng/Tối
25.8/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

10.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:27
Mưa vừa

01:00

26.6°C / 26.4°C
Mưa vừa Mưa vừa
89%
9.01 km/giờ

04:00

25.5°C / 26.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
92%
9.41 km/giờ

07:00

25.1°C / 26°C
Mưa vừa Mưa vừa
91%
8.88 km/giờ

10:00

26.1°C / 27.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
90%
9.19 km/giờ

13:00

26.9°C / 27.6°C
Mưa vừa Mưa vừa
88%
10.3 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:28
Thấp/Cao

26.3°/28.9°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

6.78 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

1.07