Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 17:41 | 26/01/2022
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 20°
Sáng/Tối
20/ 22°
Áp suất

1013 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 14°
Sáng/Tối
19/ 15°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:45
Nhiều mây
Huyện Văn Lâm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 23°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 24°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:42
Thấp/Cao

20°/25°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.68 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0