Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:04 | 09/12/2022
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 18°
Sáng/Tối
17/ 18°
Áp suất

1017 mb

Gió

2.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
17/ 17°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
16/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
17/ 15°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1023 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
18/ 16°
Sáng/Tối
14/ 21°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Mây rải rác
Huyện Văn Lâm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 16°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

16°/19°

Độ ẩm

82%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.97 km/giờ

Điểm ngưng

13 °C

Chỉ số UV

0