Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:30 | 28/09/2022
Ngày/Đêm
25/ 23°
Sáng/Tối
25/ 24°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa cường độ nặng

01:00

28°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
1.47 km/giờ

04:00

27°C / 31°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
1.45 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
2.11 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.69 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.48 km/giờ

16:00

24°C / 25°C
Mưa vừa Mưa vừa
94%
4.18 km/giờ

19:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
3.93 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.77 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa vừa

01:00

23°C / 23°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
4.57 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
4.16 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
96%
5.34 km/giờ

10:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
5.9 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
5.57 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.03 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.66 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.61 km/giờ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 26°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa cường độ nặng

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
4.07 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
98%
2.62 km/giờ

07:00

23°C / 24°C
Mưa vừa Mưa vừa
97%
2.97 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.89 km/giờ

13:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.87 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.38 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.99 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.24 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.42 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.39 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
1.74 km/giờ

10:00

25°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.84 km/giờ

13:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.51 km/giờ

16:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.53 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
0.27 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.57 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa

01:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.11 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.88 km/giờ

10:00

29°C / 34°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.55 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.1 km/giờ

16:00

29°C / 34°C
Mưa vừa Mưa vừa
76%
2.81 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
2.07 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.03 km/giờ
Huyện Văn Lâm
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 27°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 31°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Thấp/Cao

23°/27°

Độ ẩm

88%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

9.24 km

Gió

2.79 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

0