Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 13:54 | 27/10/2021
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
20/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Mây rải rác

16:00

28°C / 29°C
Ít mây Ít mây
52%
2.02 km/giờ

19:00

25°C / 26°C
Ít mây Ít mây
65%
2.11 km/giờ

22:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
1.29 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
23/ 21°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:22
Mưa nhẹ

01:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.35 km/giờ

04:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
1.16 km/giờ

07:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
1.65 km/giờ

10:00

22°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
2.4 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.26 km/giờ

16:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.98 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.56 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.83 km/giờ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:22
Mưa nhẹ

01:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.15 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
3.53 km/giờ

07:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.11 km/giờ

10:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.04 km/giờ

13:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
3.11 km/giờ

16:00

21°C / 22°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.67 km/giờ

19:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.48 km/giờ

22:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
2.67 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:21
Mưa vừa

01:00

21°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.24 km/giờ

04:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.62 km/giờ

07:00

20°C / 21°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
3.42 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.71 km/giờ

13:00

19°C / 19°C
Mưa vừa Mưa vừa
95%
3.9 km/giờ

16:00

19°C / 19°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.17 km/giờ

19:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
2.65 km/giờ

22:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.78 km/giờ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1019 mb

Gió

2.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:21
Mưa nhẹ

01:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.69 km/giờ

04:00

19°C / 19°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.52 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.36 km/giờ

10:00

20°C / 21°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.64 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
2.57 km/giờ

16:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
2.72 km/giờ

19:00

20°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
92%
2.19 km/giờ

22:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.88 km/giờ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
19/ 19°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:20
Mưa vừa

01:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.01 km/giờ

04:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
3.08 km/giờ

07:00

19°C / 20°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.89 km/giờ

10:00

19°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.84 km/giờ

13:00

20°C / 20°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
3.25 km/giờ
Huyện Văn Lâm
Đã cập nhật 60 phút trước
Mây rải rác 28°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 28°.

Mặt trời mọc/lặn
05:55 17:23
Thấp/Cao

20°/28°

Độ ẩm

49%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

16 °C

Chỉ số UV

5.71