Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:57 | 04/12/2023
Thấp/Cao
19.2/ 19.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.7/ 19.2°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
19.2/ 19.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
22.9/ 22.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1016 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25/ 24.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
25.9/ 25.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
23.4/ 23.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1014 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
21.6/ 21.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1015 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 20.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 20.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:13
Thấp/Cao

19.6°/25.3°

Độ ẩm

71%

Áp suất

1016 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.9 km/giờ

Điểm ngưng

15.6 °C

Chỉ số UV

0.96