Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 00:31 | 14/06/2024
Thấp/Cao
28.2/ 28.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
27.8/ 27.4°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
28.2/ 28.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.1/ 32.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1002 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.3/ 32.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.5/ 33°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

999 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.3/ 29.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1001 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
29.8/ 29.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1003 mb

Nhiều mây
Đã cập nhật 19 phút trước
Nhiều mây 33.1°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 40.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Thấp/Cao

27.2°/33.2°

Độ ẩm

81%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.48 km/giờ

Điểm ngưng

29.5 °C

Chỉ số UV

0