Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 14:26 | 09/12/2021
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1023 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 19°
Sáng/Tối
17/ 24°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1021 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:22 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
18/ 25°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:16
Mây cụm
Ngày/Đêm
21/ 19°
Sáng/Tối
17/ 23°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:16
Nhiều mây
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
19/ 25°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 21°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 21°
Sáng/Tối
21/ 27°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:17
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 22°
Sáng/Tối
21/ 26°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:18
Nhiều mây
Huyện Văn Lâm
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 22°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 22°.

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Thấp/Cao

17°/27°

Độ ẩm

61%

Áp suất

1021 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.65 km/giờ

Điểm ngưng

14 °C

Chỉ số UV

1.34