Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:41 | 20/05/2024
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
25.2/ 29.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.5/ 26.3°
Sáng/Tối
24/ 34.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 26.6°
Sáng/Tối
25.8/ 30.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 29.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.8/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 26.5°
Sáng/Tối
25.5/ 30.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 28.9°
Sáng/Tối
26.2/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.3/ 29.4°
Sáng/Tối
27.2/ 32.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

2.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.6/ 28°
Sáng/Tối
29.3/ 28.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
26.7/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 27.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 33.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Thấp/Cao

24.7°/34.5°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.84 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0