Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:35 | 29/05/2023
Ngày/Đêm
34/ 27°
Sáng/Tối
25/ 34°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
26/ 37°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
36/ 28°
Sáng/Tối
26/ 36°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
27/ 39°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28°
Sáng/Tối
29/ 40°
Áp suất

1000 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
28/ 40°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Nhiều mây
Ngày/Đêm
36/ 31°
Sáng/Tối
29/ 39°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 31°
Sáng/Tối
29/ 37°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
28/ 30°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:13 18:35
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 34°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:32
Thấp/Cao

26°/38°

Độ ẩm

55%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.78 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

5.73