Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:11 | 26/09/2022
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:48
Mây rải rác
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 23°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:45
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
24/ 26°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1007 mb

Gió

8.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:42
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
23/ 23°
Sáng/Tối
23/ 23°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:36
Mưa vừa
Huyện Văn Lâm
Đã cập nhật 25 phút trước
Mây thưa 31°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34°.

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:49
Thấp/Cao

24°/34°

Độ ẩm

56%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.61 km/giờ

Điểm ngưng

21 °C

Chỉ số UV

0