Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:45 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.2/ 33°
Sáng/Tối
28.5/ 37.3°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 28.5°
Sáng/Tối
29.1/ 32.3°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.3/ 28.1°
Sáng/Tối
27.2/ 31.8°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.6/ 29.1°
Sáng/Tối
27.4/ 34.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.2/ 30°
Sáng/Tối
28.9/ 35.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.5°
Sáng/Tối
28.6/ 32.5°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 27.9°
Sáng/Tối
27.3/ 30.9°
Áp suất

1001 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
31.2/ 27.2°
Sáng/Tối
26.3/ 31.7°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.1/ 28.8°
Sáng/Tối
27.8/ 32.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 29.8°
Sáng/Tối
26.7/ 33.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 29.5°
Sáng/Tối
28.2/ 37.7°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mây rải rác
Ngày/Đêm
34/ 28.9°
Sáng/Tối
28.8/ 34.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.8/ 28°
Sáng/Tối
26.3/ 32.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.8/ 28.4°
Sáng/Tối
28.7/ 34°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.5/ 28.1°
Sáng/Tối
28.6/ 34.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 17 phút trước
Nhiều mây 36.9°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 43.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Thấp/Cao

27.8°/36.4°

Độ ẩm

71%

Áp suất

999 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.6 km/giờ

Điểm ngưng

30.1 °C

Chỉ số UV

0