Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 06:52 | 24/03/2023
Ngày/Đêm
36/ 25°
Sáng/Tối
25/ 27°
Áp suất

1005 mb

Gió

7.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Mây thưa
Ngày/Đêm
27/ 22°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:55 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 18°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:54 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
17/ 17°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:53 18:08
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
17/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:52 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:51 18:09
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
21/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 18:09
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
24/ 22°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
22/ 30°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:10
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 18:11
Mây rải rác
Ngày/Đêm
28/ 25°
Sáng/Tối
24/ 33°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 18:11
Nhiều mây
Ngày/Đêm
27/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.08 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 18:11
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 16 phút trước
Mây rải rác 25°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 18:07
Thấp/Cao

21°/37°

Độ ẩm

91%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.67 km/giờ

Điểm ngưng

23 °C

Chỉ số UV

0.53