Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:16 | 25/02/2024
Ngày/Đêm
13.5/ 19°
Sáng/Tối
14.8/ 19.3°
Áp suất

1020 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19.7/ 19.5°
Sáng/Tối
17.3/ 20.3°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:58
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20.5/ 18.1°
Sáng/Tối
19.8/ 18.5°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.5/ 20.1°
Sáng/Tối
18.7/ 21.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:59
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22.5/ 21.3°
Sáng/Tối
21.3/ 22.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15.8/ 13.9°
Sáng/Tối
15.9/ 13.3°
Áp suất

1017 mb

Gió

5.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12.8/ 13.9°
Sáng/Tối
11.8/ 13.5°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 18:00
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20.9/ 17.9°
Sáng/Tối
13.4/ 20.2°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23.2/ 21.2°
Sáng/Tối
18.1/ 22.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:14 18:01
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.8/ 24.6°
Sáng/Tối
22.5/ 25.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:13 18:01
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 24.7°
Sáng/Tối
23.1/ 26.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:12 18:02
Nhiều mây
Ngày/Đêm
24/ 23.9°
Sáng/Tối
23.6/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:11 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.7/ 23.9°
Sáng/Tối
22.3/ 24.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:10 18:02
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23.6/ 19.1°
Sáng/Tối
22.7/ 20.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:09 18:03
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17.3/ 16.4°
Sáng/Tối
18.9/ 16.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:08 18:03
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 28 phút trước
Nhiều mây 12.3°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 11.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:58
Thấp/Cao

12.2°/20.9°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1020 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.84 km/giờ

Điểm ngưng

8.9 °C

Chỉ số UV

2.81