Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:37 | 21/04/2024
Nhiều mây 28.9°

Nhiều mây

Cảm giác như 32°.

Thấp/Cao
23.9°/32°
Độ ẩm
77%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.34 km/giờ
Điểm ngưng
25.8 °C
Chỉ số UV
0

Chất lượng không khí: Trung bình

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
707.63
NH3
7.73
NO
0.01
NO2
30.16
O3
28.61
PM10
44.97
PM25
32.33
SO2
27.18

Thời tiết Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Liên Nghĩa - Huyện Văn Giang những ngày tới