Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:07 | 23/05/2024
Mây cụm 29.4°

Mây cụm

Cảm giác như 32.1°.

Thấp/Cao
25.3°/34.4°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.41 km/giờ
Điểm ngưng
21.9 °C
Chỉ số UV
0.75

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
3097.53
NH3
20.01
NO
0.09
NO2
106.93
O3
47.92
PM10
194.52
PM25
181.83
SO2
63.9

Thời tiết Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang trong 12h tới

Thời tiết Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang những ngày tới

Lượng mưa Thị trấn Văn Giang - Huyện Văn Giang những ngày tới