Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:47 | 23/05/2024
Mây cụm 29.4°

Mây cụm

Cảm giác như 32.5°.

Thấp/Cao
25.7°/34.8°
Độ ẩm
63%
Tầm nhìn
10 km
Gió
3.41 km/giờ
Điểm ngưng
21.5 °C
Chỉ số UV
0.75

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
3097.53
NH3
20.01
NO
0.09
NO2
106.93
O3
47.92
PM10
194.52
PM25
181.83
SO2
63.9

Thời tiết Xã Tân Tiến - Huyện Văn Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Tân Tiến - Huyện Văn Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Tân Tiến - Huyện Văn Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Tân Tiến - Huyện Văn Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Tân Tiến - Huyện Văn Giang những ngày tới