Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 17:06 | 23/05/2024
Ngày/Đêm
31.6/ 25.6°
Sáng/Tối
27.6/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
32.8/ 25.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.3/ 27.3°
Sáng/Tối
27.8/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 29.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.8/ 29.8°
Sáng/Tối
28.6/ 31.2°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
36.5/ 29.3°
Sáng/Tối
29.2/ 31.2°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.9/ 28.4°
Sáng/Tối
29.4/ 30.6°
Áp suất

1001 mb

Gió

2.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:32
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 28.3°
Sáng/Tối
28.5/ 29.6°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.5/ 26.1°
Sáng/Tối
28.7/ 28.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.3/ 26.1°
Sáng/Tối
26.3/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 27.8°
Sáng/Tối
26.5/ 28.2°
Áp suất

1004 mb

Gió

1.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.1/ 22.9°
Sáng/Tối
26.4/ 25°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.4/ 24.9°
Sáng/Tối
22.4/ 24.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.5°
Sáng/Tối
24.3/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.6/ 24.9°
Sáng/Tối
25.4/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.3/ 23.4°
Sáng/Tối
25.5/ 27.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.6/ 25°
Sáng/Tối
26.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
30.8/ 26.1°
Sáng/Tối
26.7/ 27.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.3/ 25.2°
Sáng/Tối
26.7/ 26.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 24.4°
Sáng/Tối
24.4/ 25.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.8°
Sáng/Tối
25.7/ 26.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 26.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

1.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 27.3°
Sáng/Tối
27.3/ 29°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.64 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 27°
Sáng/Tối
28.4/ 29.4°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 28.2°
Sáng/Tối
28.9/ 29°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 27.1°
Sáng/Tối
28.8/ 28.6°
Áp suất

1003 mb

Gió

1.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.1/ 27.9°
Sáng/Tối
27.5/ 28.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 26°
Sáng/Tối
27.2/ 28.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.42 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 27.8°
Sáng/Tối
27.7/ 28.6°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.6/ 27.3°
Sáng/Tối
27.6/ 28.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

2.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:40
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 18 phút trước
Mây cụm 29.5°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 32.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:30
Thấp/Cao

25.5°/34.7°

Độ ẩm

63%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.41 km/giờ

Điểm ngưng

21.9 °C

Chỉ số UV

0.75