Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 16:30 | 23/05/2024
Mây rải rác 29.4°

Mây rải rác

Cảm giác như 30.6°.

Thấp/Cao
25.1°/34.3°
Độ ẩm
54%
Tầm nhìn
10 km
Gió
2.48 km/giờ
Điểm ngưng
19.8 °C
Chỉ số UV
1.51

Chất lượng không khí: Rất kém

Tốt

Khá

Trung bình

Kém

Rất kém

CO
2777.1
NH3
16.72
NO
0.58
NO2
90.48
O3
100.14
PM10
203.69
PM25
192.05
SO2
65.8

Thời tiết Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang theo giờ (24h)

Thời tiết 24h

Nhiệt độ và khả năng có mưa Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang trong 12h tới

Thời tiết Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang những ngày tới

Nhiệt độ và khả năng mưa Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang những ngày tới

Lượng mưa Xã Cửu Cao - Huyện Văn Giang những ngày tới