Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:36 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.2/ 29.9°
Sáng/Tối
28.7/ 36.2°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Nhiều mây

01:00

29.9°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.99 km/giờ

04:00

28.3°C / 34.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.86 km/giờ

07:00

30.1°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.1 km/giờ

10:00

35.6°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.37 km/giờ

13:00

36.8°C / 41.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
47%
3.73 km/giờ

16:00

37.8°C / 44°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
1.87 km/giờ

19:00

31.7°C / 37.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
68%
3.59 km/giờ

22:00

30.4°C / 36.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
2.36 km/giờ
Ngày/Đêm
34.2/ 28.5°
Sáng/Tối
29.3/ 35.8°
Áp suất

1000 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa

01:00

29.8°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.06 km/giờ

04:00

29.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.43 km/giờ

07:00

30.9°C / 36.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
1.62 km/giờ

10:00

34.9°C / 40.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
52%
2.56 km/giờ

13:00

34.8°C / 40.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
2.69 km/giờ

16:00

32.2°C / 39.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
2.7 km/giờ

19:00

30.5°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.47 km/giờ

22:00

29.9°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.98 km/giờ
Ngày/Đêm
27.1/ 27.4°
Sáng/Tối
27.2/ 29.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa

01:00

29.1°C / 35.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
1.74 km/giờ

04:00

28.1°C / 33.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.87 km/giờ

07:00

28.8°C / 33.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.56 km/giờ

10:00

29.4°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
3.26 km/giờ

13:00

33.2°C / 40.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.61 km/giờ

16:00

34.1°C / 41.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.32 km/giờ

19:00

30.7°C / 37.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
1.63 km/giờ

22:00

29.8°C / 34.1°C
Mưa vừa Mưa vừa
85%
1.24 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 29.6°
Sáng/Tối
26.3/ 35.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa vừa

01:00

28.1°C / 33.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.78 km/giờ

04:00

28.8°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
0.77 km/giờ

07:00

28.4°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
1.53 km/giờ

10:00

32.5°C / 39.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
67%
1.6 km/giờ

13:00

35.9°C / 42.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
1.09 km/giờ

16:00

36.9°C / 42.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.8 km/giờ

19:00

30.2°C / 37.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.32 km/giờ

22:00

29.4°C / 35.1°C
Mây cụm Mây cụm
79%
3.09 km/giờ
Ngày/Đêm
34.5/ 29°
Sáng/Tối
28.4/ 34.2°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:37
Mưa nhẹ

01:00

29.6°C / 35.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
85%
2.04 km/giờ

04:00

28.6°C / 34.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.61 km/giờ

07:00

30.9°C / 37.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
82%
0.45 km/giờ

10:00

33.2°C / 41°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
62%
1.3 km/giờ

13:00

35.8°C / 42.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
53%
0.93 km/giờ

16:00

34.9°C / 41.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
2.62 km/giờ

19:00

30.3°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
4.2 km/giờ

22:00

29.6°C / 35.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
3.09 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Nhiều mây 28.2°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 34.2°.

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:36
Thấp/Cao

28.7°/37.7°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1002 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.04 km/giờ

Điểm ngưng

26.3 °C

Chỉ số UV

0