Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 12:32 | 23/05/2022
Ngày/Đêm
30/ 23°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa vừa

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
4.63 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
3.51 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.09 km/giờ

22:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.51 km/giờ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
22/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa

01:00

23°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.14 km/giờ

04:00

22°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
96%
3.37 km/giờ

07:00

23°C / 23°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
95%
3.51 km/giờ

10:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
89%
3.96 km/giờ

13:00

26°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
3.83 km/giờ

16:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.84 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
90%
1.45 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Nhiều mây Nhiều mây
91%
1.37 km/giờ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
1.8 km/giờ

04:00

23°C / 24°C
Nhiều mây Nhiều mây
94%
1.8 km/giờ

07:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
1.59 km/giờ

10:00

29°C / 33°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
1.47 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
0.66 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
2.79 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
87%
3.56 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mây thưa Mây thưa
92%
2.12 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
95%
1.72 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mây thưa Mây thưa
96%
1.62 km/giờ

07:00

26°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
85%
1.58 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Nhiều mây Nhiều mây
65%
1.67 km/giờ

13:00

32°C / 38°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
60%
2.7 km/giờ

16:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.94 km/giờ

19:00

27°C / 29°C
Mây cụm Mây cụm
83%
3.82 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.21 km/giờ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
25/ 31°
Áp suất

1002 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Mây cụm Mây cụm
94%
2.03 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
2.11 km/giờ

07:00

27°C / 27°C
Nhiều mây Nhiều mây
88%
2.14 km/giờ

10:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
2.18 km/giờ

13:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
69%
3.45 km/giờ

16:00

31°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
66%
3.32 km/giờ

19:00

27°C / 30°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
3.2 km/giờ

22:00

26°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
92%
2.18 km/giờ
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ

01:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
95%
1.85 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
2.05 km/giờ

07:00

27°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.43 km/giờ

10:00

32°C / 37°C
Nhiều mây Nhiều mây
62%
2.01 km/giờ
Huyện Phù Cừ
Đã cập nhật 2 phút trước
Mưa vừa 30°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 35°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Thấp/Cao

22°/30°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1001 mb

Tầm nhìn

8.47 km

Gió

4.1 km/giờ

Điểm ngưng

25 °C

Chỉ số UV

6.39