Thành phố của bạn: Điện Biên Thay đổi
Giờ địa phương: 09:49 | 20/01/2022
Ngày/Đêm
19/ 17°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 19°
Sáng/Tối
17/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:38
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1014 mb

Gió

2.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:41
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
21/ 20°
Sáng/Tối
20/ 20°
Áp suất

1014 mb

Gió

3.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
20/ 19°
Áp suất

1016 mb

Gió

3.47 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:33 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 17°
Sáng/Tối
18/ 18°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:43
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 10°
Sáng/Tối
14/ 10°
Áp suất

1017 mb

Gió

6.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
10/ 10°
Sáng/Tối
9/ 10°
Áp suất

1018 mb

Gió

5.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:32 17:44
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
10/ 12°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:45
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 14°
Sáng/Tối
13/ 14°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:31 17:46
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 12°
Sáng/Tối
13/ 13°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 13°
Sáng/Tối
12/ 14°
Áp suất

1018 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:30 17:48
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:29 17:49
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
11/ 12°
Áp suất

1021 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:28 17:50
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
14/ 14°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
19/ 18°
Sáng/Tối
14/ 18°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:27 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
23/ 20°
Sáng/Tối
18/ 21°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 23°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:26 17:52
Mây rải rác
Ngày/Đêm
17/ 12°
Sáng/Tối
22/ 14°
Áp suất

1017 mb

Gió

7.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
12/ 12°
Sáng/Tối
12/ 12°
Áp suất

1020 mb

Gió

5.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:25 17:53
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
13/ 13°
Sáng/Tối
12/ 13°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:24 17:54
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 14°
Sáng/Tối
14/ 15°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:23 17:54
Mưa nhẹ
Huyện Phù Cừ
Đã cập nhật 29 phút trước
Nhiều mây 17°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 16°.

Mặt trời mọc/lặn
06:34 17:37
Thấp/Cao

17°/21°

Độ ẩm

60%

Áp suất

1019 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.93 km/giờ

Điểm ngưng

9 °C

Chỉ số UV

2.13