Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:32 | 22/04/2024
Ngày/Đêm
27.5/ 24.7°
Sáng/Tối
25.5/ 30°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 29.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.16 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25°
Sáng/Tối
25.5/ 27.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.3°
Sáng/Tối
24.2/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.7/ 29.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:28 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27.3°
Sáng/Tối
25.5/ 36.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:27 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.2/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 33.2°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33/ 27.7°
Sáng/Tối
25.4/ 34.4°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:26 18:18
Mây cụm
Ngày/Đêm
33.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26.7/ 35.8°
Áp suất

1003 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.7/ 27.1°
Sáng/Tối
27.5/ 31.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.35 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:25 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 25.6°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 26.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

24.2°/31.9°

Độ ẩm

85%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.34 km/giờ

Điểm ngưng

22.6 °C

Chỉ số UV

0.47