Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:48 | 02/12/2022
Ngày/Đêm
13/ 15°
Sáng/Tối
11/ 15°
Áp suất

1020 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
18/ 19°
Sáng/Tối
15/ 19°
Áp suất

1018 mb

Gió

1.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:16 17:13
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
18/ 20°
Áp suất

1018 mb

Gió

2.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:13
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
15/ 15°
Sáng/Tối
17/ 14°
Áp suất

1022 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:17 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
16/ 17°
Sáng/Tối
14/ 17°
Áp suất

1021 mb

Gió

2.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:18 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 18°
Áp suất

1018 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

3.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:19 17:14
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
17/ 16°
Sáng/Tối
16/ 17°
Áp suất

1019 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:14
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 16°
Sáng/Tối
15/ 17°
Áp suất

1022 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:20 17:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
16/ 15°
Sáng/Tối
16/ 15°
Áp suất

1023 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:21 17:15
Nhiều mây
Huyện Phù Cừ
Đã cập nhật 16 phút trước
Nhiều mây 15°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 14°.

Mặt trời mọc/lặn
06:15 17:13
Thấp/Cao

14°/20°

Độ ẩm

64%

Áp suất

1018 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.63 km/giờ

Điểm ngưng

8 °C

Chỉ số UV

2.04