Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:39 | 24/09/2023
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Mưa nhẹ

22:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.41 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
0.94 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.83 km/giờ

07:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
2.59 km/giờ

10:00

30°C / 34°C
Mây cụm Mây cụm
69%
2.45 km/giờ

13:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
67%
0.4 km/giờ

16:00

30°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
70%
0.96 km/giờ

19:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
84%
0.57 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.89 km/giờ
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa

01:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.36 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
92%
2.5 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.2 km/giờ

10:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
2.1 km/giờ

13:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
88%
1.78 km/giờ

16:00

26°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.49 km/giờ

19:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
1.15 km/giờ

22:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
3.1 km/giờ
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.45 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ

01:00

24°C / 24°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.31 km/giờ

04:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
94%
3.45 km/giờ

07:00

24°C / 25°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
93%
2.4 km/giờ

10:00

28°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.13 km/giờ

13:00

31°C / 36°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
61%
3.01 km/giờ

16:00

30°C / 35°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
72%
2.94 km/giờ

19:00

26°C / 27°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
87%
1.43 km/giờ

22:00

25°C / 26°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
90%
1.22 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Thấp/Cao

24°/31°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.6 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0