Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:52 | 01/10/2022
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
24/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 24°
Sáng/Tối
24/ 25°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1015 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 27°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:38
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:37
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
23/ 24°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:36
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
22/ 20°
Sáng/Tối
21/ 24°
Áp suất

1018 mb

Gió

6.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
20/ 20°
Sáng/Tối
20/ 21°
Áp suất

1017 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:48 17:35
Nhiều mây
Ngày/Đêm
19/ 21°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:34
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
27/ 24°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

2.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

4.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:49 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 24°
Sáng/Tối
23/ 28°
Áp suất

1016 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:50 17:31
Mưa vừa
Huyện Phù Cừ
Đã cập nhật 3 phút trước
Nhiều mây 24°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 25°.

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Thấp/Cao

23°/30°

Độ ẩm

95%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.51 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0

Tin tức thời tiết