Thành phố của bạn: Lai Châu Thay đổi
Giờ địa phương: 19:13 | 16/05/2022
Ngày/Đêm
20/ 19°
Sáng/Tối
19/ 20°
Áp suất

1015 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 21°
Sáng/Tối
19/ 26°
Áp suất

1014 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Mây cụm
Ngày/Đêm
26/ 22°
Sáng/Tối
20/ 26°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:26
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 24°
Sáng/Tối
22/ 28°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:26
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
24/ 28°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
24/ 24°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:27
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
21/ 21°
Sáng/Tối
21/ 21°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:28
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
22/ 23°
Sáng/Tối
21/ 28°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 24°
Sáng/Tối
23/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
23/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 25°
Sáng/Tối
23/ 31°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
32/ 26°
Sáng/Tối
25/ 35°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:14 18:31
Mây rải rác
Huyện Phù Cừ
Đã cập nhật 6 phút trước
Nhiều mây 19°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 19°.

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:25
Thấp/Cao

19°/28°

Độ ẩm

75%

Áp suất

1013 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.99 km/giờ

Điểm ngưng

15 °C

Chỉ số UV

0