Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:36 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
33.1/ 28.9°
Sáng/Tối
27.6/ 32.5°
Áp suất

1004 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.8/ 27.2°
Sáng/Tối
27.7/ 30.3°
Áp suất

1003 mb

Gió

3.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32.2/ 27.9°
Sáng/Tối
26.1/ 30.5°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 26.3°
Sáng/Tối
26.7/ 29.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.8°
Sáng/Tối
25.9/ 28.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:16 18:39
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32.9/ 29.4°
Sáng/Tối
27.4/ 35.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:39
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.8/ 30.9°
Sáng/Tối
28.9/ 38.3°
Áp suất

1001 mb

Gió

4.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
33.9/ 30.2°
Sáng/Tối
29.9/ 35.6°
Áp suất

999 mb

Gió

3.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:17 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.3/ 31.3°
Sáng/Tối
29.8/ 38°
Áp suất

999 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.9/ 30°
Sáng/Tối
30.4/ 33.4°
Áp suất

1001 mb

Gió

5.29 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 27.9°
Sáng/Tối
27.7/ 31.1°
Áp suất

1005 mb

Gió

5.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:18 18:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 27.2°
Sáng/Tối
26.6/ 30.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.98 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
32/ 27.9°
Sáng/Tối
26.9/ 32.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.87 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33/ 27.6°
Sáng/Tối
28.3/ 29.1°
Áp suất

1004 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:19 18:40
Mưa vừa
Đã cập nhật 8 phút trước
Mưa nhẹ 28.8°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 32.1°.

Mặt trời mọc/lặn
05:15 18:39
Thấp/Cao

26.9°/36.6°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1003 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.76 km/giờ

Điểm ngưng

25.5 °C

Chỉ số UV

0