Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:19 | 22/09/2023
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:52
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 25°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:51
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 29°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.63 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:50
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 25°
Sáng/Tối
24/ 31°
Áp suất

1010 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:49
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
24/ 30°
Áp suất

1010 mb

Gió

2.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:44 17:48
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 32°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31/ 27°
Sáng/Tối
24/ 32°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.17 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:47
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 28°
Sáng/Tối
26/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

8.12 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:46
Nhiều mây
Ngày/Đêm
23/ 25°
Sáng/Tối
24/ 23°
Áp suất

997 mb

Gió

18.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:45 17:45
Mưa rất nặng
Ngày/Đêm
29/ 25°
Sáng/Tối
25/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

10.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:44
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
25/ 29°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:43
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26°
Sáng/Tối
25/ 30°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.39 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:42
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26°
Sáng/Tối
26/ 29°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:46 17:41
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 23°
Sáng/Tối
25/ 25°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:40
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25/ 22°
Sáng/Tối
22/ 27°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:47 17:39
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 26 phút trước
Bầu trời quang đãng 26°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:43 17:52
Thấp/Cao

24°/32°

Độ ẩm

86%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.09 km/giờ

Điểm ngưng

24 °C

Chỉ số UV

0