Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:57 | 12/06/2024
Ngày/Đêm
34.1/ 29.6°
Sáng/Tối
26.2/ 33.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Nhiều mây
Ngày/Đêm
34.2/ 29.8°
Sáng/Tối
27.1/ 34.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.4/ 29.3°
Sáng/Tối
27.3/ 33.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.6/ 28.4°
Sáng/Tối
28.2/ 33.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 26°
Sáng/Tối
26.2/ 31.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.6/ 26.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.1/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 26.4°
Sáng/Tối
24.6/ 30.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.3°
Sáng/Tối
25.1/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.6°
Sáng/Tối
26/ 31.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24/ 30.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25°
Sáng/Tối
24.8/ 26.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.55 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26.7°
Sáng/Tối
24.9/ 29.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.5/ 27°
Sáng/Tối
25.5/ 30.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.27 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 27.2°
Sáng/Tối
25.2/ 32.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

2.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 29.8°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 33.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:30 18:15
Thấp/Cao

27.9°/36.5°

Độ ẩm

74%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0