Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:44 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.2/ 25.2°
Sáng/Tối
24.2/ 28.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 28.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 29.7°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 25.7°
Sáng/Tối
23.9/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 25.4°
Sáng/Tối
23.4/ 30.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 25.8°
Sáng/Tối
24.5/ 30.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.52 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 25.1°
Sáng/Tối
25.1/ 30.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.4°
Sáng/Tối
25.3/ 31.8°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.2 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
23.8/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.03 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 32.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 27.8°
Sáng/Tối
24.2/ 32°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
28.7/ 25.1°
Sáng/Tối
26.1/ 28.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.3/ 24.7°
Sáng/Tối
24.3/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

5.15 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 30.3°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.3°/32.2°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.7 °C

Chỉ số UV

4.8