Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:04 | 24/05/2024
Ngày/Đêm
35/ 28.6°
Sáng/Tối
27.6/ 31.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35/ 28.1°
Sáng/Tối
27.7/ 32.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
34.4/ 29.6°
Sáng/Tối
27.8/ 33°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa vừa
Ngày/Đêm
33.9/ 32°
Sáng/Tối
27.9/ 36.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
34.4/ 30°
Sáng/Tối
29.9/ 34.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.4/ 29.7°
Sáng/Tối
28.5/ 32.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 28°
Sáng/Tối
27.1/ 28.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:11
Mưa vừa
Đã cập nhật 17 phút trước
Mưa rào nhẹ 31.3°

C

F

Mưa rào nhẹ

Cảm giác như 38.3°.

Mặt trời mọc/lặn
05:29 18:10
Thấp/Cao

27.1°/36.4°

Độ ẩm

73%

Áp suất

1006 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26.5 °C

Chỉ số UV

0