Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 12:06 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.1°
Sáng/Tối
24.8/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.5/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

2.78 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:28
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 24.3°
Sáng/Tối
24.3/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 25.9°
Sáng/Tối
23.1/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.8°
Sáng/Tối
23.6/ 30°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:29
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.1/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Đã cập nhật 22 phút trước
Mưa nhẹ 31°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 35.6°.

Mặt trời mọc/lặn
05:56 17:28
Thấp/Cao

24.4°/32.6°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

4.8