Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:10 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32.2/ 25.5°
Sáng/Tối
24/ 29.2°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.4/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.1/ 24.9°
Sáng/Tối
23.7/ 29°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
23.3/ 32.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.1/ 26.9°
Sáng/Tối
24.4/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây thưa
Ngày/Đêm
31.3/ 26.3°
Sáng/Tối
25/ 32.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.6°
Sáng/Tối
24.6/ 32°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 25.6°
Sáng/Tối
25/ 31.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.94 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.5/ 32.8°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 15 phút trước
Mây cụm 32.6°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 39°.

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Thấp/Cao

23.3°/33.8°

Độ ẩm

62%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.6 °C

Chỉ số UV

7.63