Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:02 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
28.7/ 27°
Sáng/Tối
26.5/ 26.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.97 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 26.6°
Sáng/Tối
26.4/ 27°
Áp suất

1008 mb

Gió

2.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 27.4°
Sáng/Tối
27.9/ 27.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

2.54 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 27.4°
Sáng/Tối
28.8/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 27.6°
Sáng/Tối
27.7/ 28.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

1.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27.6°
Sáng/Tối
27.1/ 28.2°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.4°
Sáng/Tối
27.9/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

2.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 26.2°
Sáng/Tối
26.4/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.9°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28/ 26°
Sáng/Tối
26.6/ 26°
Áp suất

1005 mb

Gió

3.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.6°
Sáng/Tối
26.6/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.9/ 25.6°
Sáng/Tối
27/ 26.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26.9°
Sáng/Tối
26/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.5/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 26.3°
Sáng/Tối
26.2/ 27.7°
Áp suất

1003 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 26.3°
Sáng/Tối
26.9/ 26.4°
Áp suất

1002 mb

Gió

4.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 25°
Sáng/Tối
26/ 26.9°
Áp suất

1004 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.3/ 26°
Sáng/Tối
26.1/ 28°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 26.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.5°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29/ 25.4°
Sáng/Tối
26.8/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

4.71 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.8/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 26°
Áp suất

1004 mb

Gió

4.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25.5/ 26.4°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.2/ 26.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.21 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26°
Sáng/Tối
27.5/ 27.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.25 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:37 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 26.5°
Sáng/Tối
26.7/ 27.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

2.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.9°
Sáng/Tối
26.5/ 27.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 26.8°
Sáng/Tối
26.8/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.6°
Sáng/Tối
26.3/ 28°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.5/ 27.1°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:38 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
32/ 26.7°
Sáng/Tối
27/ 28.8°
Áp suất

1006 mb

Gió

3.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:18
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 7 phút trước
Mưa cường độ nặng 27.3°

C

F

Mưa cường độ nặng

Cảm giác như 29.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

24.8°/30.9°

Độ ẩm

81%

Áp suất

1008 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

23.6 °C

Chỉ số UV

0