Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:44 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.1/ 27.8°
Sáng/Tối
24.6/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.46 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.8/ 25.3°
Sáng/Tối
25/ 29.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.5/ 25.4°
Sáng/Tối
23.8/ 29.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm
Ngày/Đêm
31.2/ 26.7°
Sáng/Tối
24.1/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.18 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.3/ 26.6°
Sáng/Tối
25/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.9 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31/ 26.3°
Sáng/Tối
25.7/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31/ 26.8°
Sáng/Tối
25.7/ 30.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.68 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.8/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.3/ 25.7°
Sáng/Tối
24.1/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.72 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 26.2°
Sáng/Tối
24.8/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.28 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.2/ 23.6°
Sáng/Tối
23.7/ 30.7°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 21.1°
Sáng/Tối
22.8/ 27.5°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.2/ 21.4°
Sáng/Tối
20.1/ 27.3°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.9/ 23.3°
Sáng/Tối
21.6/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây rải rác
Đã cập nhật 14 phút trước
Mây rải rác 27.6°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.2°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Thấp/Cao

23.7°/33.3°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0