Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 20:03 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28.3/ 24.6°
Sáng/Tối
25.1/ 25°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.7/ 24.8°
Sáng/Tối
23.7/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 25.7°
Sáng/Tối
25/ 27.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.1/ 29.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.86 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 26.3°
Sáng/Tối
25.3/ 30.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 27°
Sáng/Tối
26.3/ 27.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.6/ 26.4°
Sáng/Tối
25.9/ 28.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.91 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 29.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 26.3°
Sáng/Tối
25.5/ 29.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.9°
Sáng/Tối
25.2/ 28.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.53 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.6°
Sáng/Tối
24.4/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.8/ 25°
Sáng/Tối
24.1/ 25.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.8/ 25.5°
Sáng/Tối
25.4/ 26.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26/ 25.8°
Sáng/Tối
25.1/ 27.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

5.05 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24.3/ 28.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:42 18:17
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 25 phút trước
Mưa rất nặng 29.8°

C

F

Mưa rất nặng

Cảm giác như 36°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

24°/29.2°

Độ ẩm

84%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0