Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 02:45 | 05/12/2023
Thấp/Cao
24.1/ 24.3°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
24.5/ 24.7°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1010 mb

Mây cụm
Thấp/Cao
25.2/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
30.9/ 30.5°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1013 mb

Nhiều mây
Thấp/Cao
32.8/ 32.9°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1009 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
31.6/ 31.1°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1008 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.9/ 25.8°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1011 mb

Mưa nhẹ
Thấp/Cao
25.7/ 25.6°
Tầm nhìn
10 km
Áp suất

1012 mb

Mưa nhẹ
Đã cập nhật 13 phút trước
Mây rải rác 27.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Thấp/Cao

24.8°/33.7°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

1.54 km/giờ

Điểm ngưng

25.4 °C

Chỉ số UV

0