Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 08:32 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
32.6/ 27.1°
Sáng/Tối
27.1/ 32.7°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.02 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.2°
Sáng/Tối
26.3/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.7°
Sáng/Tối
26.1/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
28.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 27.5°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.4°
Sáng/Tối
25.8/ 27°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.75 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27/ 25.4°
Sáng/Tối
25.5/ 26.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 25.5°
Sáng/Tối
25.3/ 26.6°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.7/ 24.3°
Sáng/Tối
25.2/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.5/ 24.9°
Sáng/Tối
24.2/ 24.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.11 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.5°
Sáng/Tối
23.2/ 24.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây cụm 30.7°

C

F

Mây cụm

Cảm giác như 37.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

26.4°/34.5°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.63 km/giờ

Điểm ngưng

26.8 °C

Chỉ số UV

5.61