Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:45 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
30.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.4/ 28°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.4/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.9/ 25.3°
Sáng/Tối
24.8/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 30.5°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 26°
Sáng/Tối
24.1/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.7/ 25.2°
Sáng/Tối
24.6/ 31.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 25.7°
Sáng/Tối
25.8/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.01 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
25.2/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.3°
Sáng/Tối
25.4/ 31.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.74 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:31
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 30.5°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 35.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.9°/32.7°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

4.8