Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:13 | 23/06/2024
Ngày/Đêm
25.1/ 25.3°
Sáng/Tối
25.9/ 26.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.6/ 26°
Sáng/Tối
24.8/ 25.1°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.6/ 25.7°
Sáng/Tối
24.6/ 26.5°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.8/ 24.6°
Sáng/Tối
24.2/ 24.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.79 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 26.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.9/ 25.2°
Sáng/Tối
24.9/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.8/ 27.8°
Sáng/Tối
25/ 31.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Đã cập nhật 14 phút trước
Nhiều mây 25.7°

C

F

Nhiều mây

Cảm giác như 26.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.7°/27.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

24.2 °C

Chỉ số UV

0