Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 11:10 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
29.5/ 25.5°
Sáng/Tối
24.9/ 27.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

5.38 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 25.7°
Sáng/Tối
24.7/ 29.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.4/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.1/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 30.4°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.1°
Sáng/Tối
24.7/ 31.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Nhiều mây
Ngày/Đêm
29.2/ 25.4°
Sáng/Tối
24.4/ 31.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:30
Mây cụm
Đã cập nhật 6 phút trước
Mây rải rác 29.2°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 34.5°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.8°/32.4°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1012 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

25.2 °C

Chỉ số UV

4.34