Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:42 | 13/06/2024
Ngày/Đêm
35.1/ 31.7°
Sáng/Tối
27.8/ 35.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mây rải rác

22:00

32.2°C / 39.4°C
Mây thưa Mây thưa
70%
3.7 km/giờ
Ngày/Đêm
35.9/ 29.8°
Sáng/Tối
28.9/ 35.4°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Nhiều mây

01:00

31.1°C / 38.3°C
Mây rải rác Mây rải rác
72%
3.77 km/giờ

04:00

29.2°C / 34.3°C
Mây cụm Mây cụm
76%
2.71 km/giờ

07:00

29.7°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
73%
2.38 km/giờ

10:00

34.3°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
3.45 km/giờ

13:00

36.3°C / 40.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
44%
3.36 km/giờ

16:00

36.7°C / 40.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
3.64 km/giờ

19:00

32.6°C / 36.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
4.29 km/giờ

22:00

30.8°C / 34.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
3.83 km/giờ
Ngày/Đêm
36.6/ 29.4°
Sáng/Tối
28.3/ 34.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

5.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ

01:00

29.9°C / 34°C
Nhiều mây Nhiều mây
75%
3.92 km/giờ

04:00

28.3°C / 32.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
2.47 km/giờ

07:00

29.2°C / 33.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
74%
2.65 km/giờ

10:00

34.9°C / 39.6°C
Mây cụm Mây cụm
50%
3.87 km/giờ

13:00

35.9°C / 40.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
45%
2.54 km/giờ

16:00

35.4°C / 39.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
3.63 km/giờ

19:00

32.5°C / 38°C
Nhiều mây Nhiều mây
57%
4.8 km/giờ

22:00

29.1°C / 33°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
71%
4.17 km/giờ
Ngày/Đêm
32.7/ 26.1°
Sáng/Tối
28/ 31.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa cường độ nặng

01:00

28.3°C / 32.5°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
77%
2.88 km/giờ

04:00

27.3°C / 30.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
1.74 km/giờ

07:00

27.7°C / 31.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
1.29 km/giờ

10:00

32.2°C / 37.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
3.22 km/giờ

13:00

34.9°C / 38.1°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
48%
2.8 km/giờ

16:00

31.6°C / 37°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
64%
4.57 km/giờ

19:00

28.7°C / 32.7°C
Mưa vừa Mưa vừa
78%
3.4 km/giờ

22:00

26.8°C / 27°C
Mưa cường độ nặng Mưa cường độ nặng
90%
4.42 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.5/ 28.8°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mưa nhẹ

01:00

25.4°C / 26.7°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
2.8 km/giờ

04:00

25.4°C / 25.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
86%
1.12 km/giờ

07:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
83%
1.93 km/giờ

10:00

30.9°C / 34.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
65%
2.67 km/giờ

13:00

30.7°C / 34.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
68%
3.9 km/giờ

16:00

28.9°C / 32.9°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
76%
3.65 km/giờ

19:00

27.4°C / 27.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
85%
4.51 km/giờ

22:00

25.2°C / 26.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
4.56 km/giờ
Ngày/Đêm
27.4/ 25.3°
Sáng/Tối
25.1/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa

01:00

25.2°C / 26.2°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
91%
1.95 km/giờ

04:00

25°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
93%
2.16 km/giờ

07:00

26.8°C / 26.8°C
Nhiều mây Nhiều mây
84%
2.05 km/giờ

10:00

27.7°C / 30.8°C
Mưa vừa Mưa vừa
81%
3.66 km/giờ

13:00

27.9°C / 31.8°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
81%
3.14 km/giờ

16:00

27.6°C / 32°C
Mưa nhẹ Mưa nhẹ
80%
2.68 km/giờ

19:00

26.2°C / 26°C
Nhiều mây Nhiều mây
86%
3.04 km/giờ
Đã cập nhật 5 phút trước
Mây thưa 32°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 40°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

28.5°/36.3°

Độ ẩm

70%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

2.57 km/giờ

Điểm ngưng

26.2 °C

Chỉ số UV

0