Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:12 | 11/12/2023
Ngày/Đêm
30.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 28.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mây cụm

10:00

27.4°C / 29.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
83%
2.4 km/giờ

13:00

31.8°C / 35.7°C
Mây cụm Mây cụm
62%
1.28 km/giờ

16:00

31.3°C / 34.6°C
Mây cụm Mây cụm
56%
3.96 km/giờ

19:00

26.6°C / 26.6°C
Mây cụm Mây cụm
73%
3.89 km/giờ

22:00

25.3°C / 27°C
Mây cụm Mây cụm
78%
3.03 km/giờ
Ngày/Đêm
31.3/ 25.4°
Sáng/Tối
24.2/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây

01:00

24.2°C / 25.9°C
Mây cụm Mây cụm
84%
2.76 km/giờ

04:00

24.5°C / 24.4°C
Mây rải rác Mây rải rác
87%
2.07 km/giờ

07:00

24.7°C / 25.2°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.42 km/giờ

10:00

29.3°C / 32.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
60%
2.64 km/giờ

13:00

32.1°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
1.6 km/giờ

16:00

31.6°C / 35°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
1.56 km/giờ

19:00

26.1°C / 26.1°C
Mây cụm Mây cụm
71%
3.5 km/giờ

22:00

25°C / 26.9°C
Mây rải rác Mây rải rác
76%
2.32 km/giờ
Ngày/Đêm
31.8/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 29.2°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.32 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây cụm

01:00

24.2°C / 25.8°C
Mây cụm Mây cụm
79%
1.46 km/giờ

04:00

25°C / 25.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
80%
1.98 km/giờ

07:00

24.6°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
81%
2.38 km/giờ

10:00

30.6°C / 33.4°C
Mây cụm Mây cụm
59%
2.72 km/giờ

13:00

33.9°C / 35.5°C
Mây cụm Mây cụm
46%
1.79 km/giờ

16:00

32.7°C / 34.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
51%
2.18 km/giờ

19:00

27.8°C / 29.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
71%
2.84 km/giờ

22:00

26.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
76%
2.17 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 32°
Áp suất

1013 mb

Gió

4.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Nhiều mây

01:00

25.9°C / 26.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.38 km/giờ

04:00

25.9°C / 25.9°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
1.89 km/giờ

07:00

25°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
78%
1.97 km/giờ

10:00

30.9°C / 33.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
56%
1.89 km/giờ

13:00

33.2°C / 36.7°C
Nhiều mây Nhiều mây
45%
0.82 km/giờ

16:00

31.8°C / 34.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
55%
2.24 km/giờ

19:00

27.3°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
4.13 km/giờ

22:00

26.8°C / 26.5°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.56 km/giờ
Ngày/Đêm
30.3/ 26.5°
Sáng/Tối
24.5/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.88 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Nhiều mây

01:00

25.8°C / 26.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
72%
2.27 km/giờ

04:00

24.1°C / 25.1°C
Nhiều mây Nhiều mây
77%
1.83 km/giờ

07:00

25.5°C / 26.6°C
Nhiều mây Nhiều mây
79%
2.21 km/giờ

10:00

30.8°C / 33.4°C
Nhiều mây Nhiều mây
61%
2.87 km/giờ

13:00

33.5°C / 36.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
50%
2.53 km/giờ

16:00

31.8°C / 35.2°C
Nhiều mây Nhiều mây
58%
1.45 km/giờ

19:00

27.9°C / 30°C
Nhiều mây Nhiều mây
70%
3.88 km/giờ

22:00

26.1°C / 26.3°C
Mây cụm Mây cụm
74%
3.66 km/giờ
Ngày/Đêm
31.9/ 26.2°
Sáng/Tối
25/ 30.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Mây cụm

01:00

25.1°C / 26.4°C
Mây cụm Mây cụm
80%
2.92 km/giờ

04:00

24.5°C / 25.1°C
Mây cụm Mây cụm
86%
2.32 km/giờ

07:00

25.7°C / 26.3°C
Nhiều mây Nhiều mây
81%
2.06 km/giờ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 25.6°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 26.3°.

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Thấp/Cao

23.4°/34.4°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0.32