Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 18:45 | 19/07/2024
Ngày/Đêm
28.2/ 25.8°
Sáng/Tối
25.2/ 28.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.19 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.2/ 24.8°
Sáng/Tối
23.8/ 25.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.51 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.1/ 25.4°
Sáng/Tối
24/ 28.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 27°
Sáng/Tối
25.4/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 26.5°
Sáng/Tối
25.6/ 30.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

7.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 26.1°
Sáng/Tối
26.5/ 28.3°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.31 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.1/ 27.9°
Sáng/Tối
26.7/ 28.3°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:40 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30/ 26.9°
Sáng/Tối
25.3/ 29.7°
Áp suất

1006 mb

Gió

7.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30.7/ 26.7°
Sáng/Tối
25.7/ 30.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.3°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:41 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật 19 phút trước
Mây thưa 29.8°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 35.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:39 18:19
Thấp/Cao

24.2°/30.6°

Độ ẩm

79%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.6 km/giờ

Điểm ngưng

25.3 °C

Chỉ số UV

0