Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:16 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.9/ 26.3°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.5/ 25.8°
Sáng/Tối
24.2/ 28.1°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.6°
Sáng/Tối
23.5/ 28.4°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 25.9°
Sáng/Tối
24.8/ 28.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.1/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.5/ 24.1°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.7/ 30.5°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.1/ 25.1°
Sáng/Tối
25.7/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.5/ 30.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.6°
Sáng/Tối
24.2/ 33°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa vừa 24.5°

C

F

Mưa vừa

Cảm giác như 25.9°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.2°/32.2°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1009 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.3 °C

Chỉ số UV

0