Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 04:13 | 22/06/2024
Ngày/Đêm
32.2/ 25.9°
Sáng/Tối
26.9/ 26.7°
Áp suất

1005 mb

Gió

6.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24/ 25.2°
Sáng/Tối
25.1/ 25.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.69 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 25.6°
Sáng/Tối
24.9/ 26.6°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 24.3°
Sáng/Tối
24.2/ 26.7°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.9/ 25.7°
Sáng/Tối
24.3/ 26.9°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.2°
Sáng/Tối
24.6/ 27.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.9/ 26.6°
Sáng/Tối
24.5/ 28.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

4.8 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
30/ 26.6°
Sáng/Tối
25.7/ 31.9°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.6°
Sáng/Tối
25.8/ 32.5°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.58 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.3/ 27.4°
Sáng/Tối
25.9/ 32.1°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.37 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.2/ 26.8°
Sáng/Tối
26.7/ 29.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.34 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.4/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 29.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.65 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.6/ 24.2°
Sáng/Tối
24.7/ 25.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.59 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.9/ 24.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
25.9/ 24.9°
Sáng/Tối
24.1/ 27.2°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:36 18:20
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 26.5°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Thấp/Cao

24.1°/32.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1004 mb

Tầm nhìn

8 km

Gió

2.06 km/giờ

Điểm ngưng

24.4 °C

Chỉ số UV

0