Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 05:11 | 03/12/2023
Ngày/Đêm
27.7/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 26.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.41 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24.3/ 28.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.9/ 24.5°
Sáng/Tối
23.9/ 28.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:29
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.2/ 25.9°
Sáng/Tối
25/ 28.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

2.82 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:58 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.5/ 25.1°
Sáng/Tối
24.4/ 29.3°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.36 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.7/ 25°
Sáng/Tối
24.5/ 30.1°
Áp suất

1013 mb

Gió

2.85 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:59 17:30
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28.7/ 25.4°
Sáng/Tối
24.7/ 30.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 25.7°
Sáng/Tối
25.2/ 29.6°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.83 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.6/ 25.1°
Sáng/Tối
24.1/ 31°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
29.8/ 25.2°
Sáng/Tối
24.1/ 32.2°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
29.6/ 25.8°
Sáng/Tối
24/ 32.9°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30/ 25°
Sáng/Tối
24.3/ 33.1°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31/ 27.9°
Sáng/Tối
24.8/ 33.7°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.81 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.1°
Sáng/Tối
24.6/ 33.3°
Áp suất

1009 mb

Gió

4.06 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:33
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.5/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 31.3°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mưa nhẹ 24.1°

C

F

Mưa nhẹ

Cảm giác như 26°.

Mặt trời mọc/lặn
05:57 17:29
Thấp/Cao

24.8°/32.7°

Độ ẩm

100%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

9 km

Gió

1.03 km/giờ

Điểm ngưng

24.5 °C

Chỉ số UV

0