Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 13:49 | 16/06/2024
Ngày/Đêm
34.4/ 29.1°
Sáng/Tối
28/ 33.4°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
35.7/ 28.3°
Sáng/Tối
27.2/ 33.8°
Áp suất

1008 mb

Gió

4.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:17
Mây cụm
Ngày/Đêm
35/ 28.4°
Sáng/Tối
27/ 33.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.95 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33.7/ 29.9°
Sáng/Tối
26.9/ 33.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.5 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
33/ 28.7°
Sáng/Tối
26.7/ 31.6°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.23 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.4/ 26.1°
Sáng/Tối
27.3/ 28.2°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.67 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.3/ 25.1°
Sáng/Tối
25.4/ 25.5°
Áp suất

1008 mb

Gió

3.84 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Đã cập nhật vài giây trước
Mây thưa 34.7°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 39.8°.

Mặt trời mọc/lặn
05:31 18:16
Thấp/Cao

27.7°/36.5°

Độ ẩm

52%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

0.51 km/giờ

Điểm ngưng

23.4 °C

Chỉ số UV

7.41