Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 22:46 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
31.8/ 27.3°
Sáng/Tối
24.7/ 29.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.49 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
31.2/ 25.3°
Sáng/Tối
24.3/ 28.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.62 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.7/ 25.3°
Sáng/Tối
24.4/ 28.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.1/ 26.2°
Sáng/Tối
24.8/ 32.3°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.09 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.7/ 26.3°
Sáng/Tối
24.6/ 31°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.7/ 26.9°
Sáng/Tối
25.2/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.44 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.9/ 26.4°
Sáng/Tối
25.5/ 29.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Đã cập nhật vài giây trước
Mây rải rác 27.3°

C

F

Mây rải rác

Cảm giác như 31.4°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.5°/34.6°

Độ ẩm

94%

Áp suất

1011 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.4 °C

Chỉ số UV

0