Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 07:48 | 19/06/2024
Ngày/Đêm
33.6/ 27.2°
Sáng/Tối
27.6/ 32.6°
Áp suất

1007 mb

Gió

5.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa cường độ nặng
Ngày/Đêm
29.6/ 26.2°
Sáng/Tối
26.9/ 28.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.92 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.9/ 25.4°
Sáng/Tối
25.7/ 26.8°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.56 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.2/ 25.7°
Sáng/Tối
25.4/ 28.2°
Áp suất

1006 mb

Gió

6.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.3/ 25.6°
Sáng/Tối
25.8/ 27.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

6.1 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
27.3/ 25.3°
Sáng/Tối
25.8/ 26.9°
Áp suất

1007 mb

Gió

7.43 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.1/ 25.7°
Sáng/Tối
25.6/ 26.9°
Áp suất

1006 mb

Gió

4.77 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:33 18:18
Mưa vừa
Ngày/Đêm
26.2/ 24.3°
Sáng/Tối
25.7/ 25.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

6.13 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
25.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.4/ 25.4°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.22 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
24.4/ 24.5°
Sáng/Tối
23.3/ 24.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
27.5/ 26.9°
Sáng/Tối
23.1/ 30.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

3.73 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.9/ 26.1°
Sáng/Tối
25/ 31.1°
Áp suất

1007 mb

Gió

4.96 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:34 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.6/ 26°
Sáng/Tối
25.5/ 30.4°
Áp suất

1009 mb

Gió

6.48 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.9/ 27.3°
Sáng/Tối
26/ 31.8°
Áp suất

1009 mb

Gió

5.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:19
Mưa vừa
Ngày/Đêm
31.1/ 27.7°
Sáng/Tối
25.8/ 31.7°
Áp suất

1008 mb

Gió

5.6 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
05:35 18:20
Mưa vừa
Đã cập nhật 28 phút trước
Mây thưa 28.5°

C

F

Mây thưa

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
05:32 18:17
Thấp/Cao

25.6°/36.9°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1007 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

4.12 km/giờ

Điểm ngưng

26 °C

Chỉ số UV

0.86