Thành phố của bạn: Hà Nội Thay đổi
Giờ địa phương: 21:51 | 09/12/2023
Ngày/Đêm
32/ 27.1°
Sáng/Tối
24.6/ 29.9°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.61 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Mây rải rác
Ngày/Đêm
30.5/ 25.3°
Sáng/Tối
24.9/ 27.6°
Áp suất

1010 mb

Gió

3.76 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:31
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 24.6°
Sáng/Tối
24/ 28.7°
Áp suất

1011 mb

Gió

4.24 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:01 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
31.4/ 26.9°
Sáng/Tối
24.2/ 32.5°
Áp suất

1011 mb

Gió

3.26 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Nhiều mây
Ngày/Đêm
30.8/ 26.8°
Sáng/Tối
24.4/ 30.1°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.07 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:02 17:32
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
30.8/ 26.4°
Sáng/Tối
25.7/ 32.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.4 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mây cụm
Ngày/Đêm
30.6/ 26.8°
Sáng/Tối
25.3/ 29.6°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.04 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:03 17:33
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
31.1/ 25.6°
Sáng/Tối
25.2/ 30°
Áp suất

1012 mb

Gió

4.14 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
29.8/ 24.8°
Sáng/Tối
24.6/ 31.4°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:04 17:34
Mưa vừa
Ngày/Đêm
28.4/ 26.3°
Sáng/Tối
24.7/ 31.8°
Áp suất

1012 mb

Gió

3.57 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:34
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
28/ 25.3°
Sáng/Tối
23.9/ 31.7°
Áp suất

1013 mb

Gió

3.66 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:05 17:35
Mưa nhẹ
Ngày/Đêm
26.3/ 23.1°
Sáng/Tối
23.6/ 30.1°
Áp suất

1014 mb

Gió

6.33 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:35
Mây rải rác
Ngày/Đêm
26.8/ 21.5°
Sáng/Tối
22.4/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.93 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:06 17:36
Bầu trời quang đãng
Ngày/Đêm
26.4/ 21.5°
Sáng/Tối
20/ 27.1°
Áp suất

1015 mb

Gió

7.7 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:36
Mây cụm
Ngày/Đêm
26.3/ 23.4°
Sáng/Tối
21.5/ 29.6°
Áp suất

1014 mb

Gió

5.99 km/giờ

Mặt trời mọc/lặn
06:07 17:37
Mây rải rác
Đã cập nhật 11 phút trước
Bầu trời quang đãng 28.6°

C

F

Bầu trời quang đãng

Cảm giác như 34.7°.

Mặt trời mọc/lặn
06:00 17:31
Thấp/Cao

23.6°/33.2°

Độ ẩm

89%

Áp suất

1010 mb

Tầm nhìn

10 km

Gió

3.09 km/giờ

Điểm ngưng

26.7 °C

Chỉ số UV

0